Bo och arbeta i Tyresö

Det bor drygt 40.000 i Tyresö kommun. Under 2017 var det så många som 3.115 som flyttade in i kommunen och 3.064 som flyttade ut, 470 som föddes inom kommunen och 323 som dog. Summasummarum ökade kommunen med 201 personer. Lika många män som kvinnor bor där, ungefär var femte person är född utom Sverige. Medelåldern i kommunen är förhållandevis ung, den ligger på 39,4. Den avspeglar medelåldern i Stockholm som ligger på 39,1, vilket är lägre än medelåldern i resten av landet, som ligger på 41,2 år.

Vad arbetar Tyresöborna med?

De flesta arbetar inom tjänstesektorn i Tyresö. Den yrkesgrupp som flest kvinnor arbetar inom, är i barnomsorg. Lika många arbetar som lärare eller förskollärare. Bland män arbetar de flesta inom hantverkaryrket; såsom snickare, murare eller som anläggningsarbetare. Den yrkesgrupp sim lika många män som kvinnor arbetar med, är som kökspersonal, restaurangbiträden och kockar.

Inte många är arbetslösa i Tyresö. Endast 2 procent av befolkkningen som även är i arbetsför ålder, är öppet arbetslösa och 1 procent arbetar med någon form av aktivitetsstöd. Jämför man med riket i övrigt är det 3 procent som 2017 var öppet arbetslösa och 3 procent som arbetade med någon form av aktivitetsstöd.

Många barnfamlijer bor i Tyresö

Det bor många barnfamljer i Tyresö. Antalet förskolor 2017 var hela 40 stycken och 13 grundskolor, 3 friskolor och ett gymnasium; Tyresö gymnasium. Gymnasiet har byggprogram, el- och energiprogram, fordons- och transportprogram, risörutbildning, stylistutbuldning, och program inom otell och turism. Man har även en gymnasiesärskola, en "Second chance School" för dem som inte har gått klart gymnasiet och som heller inte arbetar. Det finns även ett introduktionsprogram för dem som inte är behöriga till gymnasiets övriga utbildningar.