Halkbana genom trafikskola i Stockholm

När man gör sin körkortsutbildning på en trafikskola i centrala Stockholm får man också möjlighet att boka och göra del två av den obligatoriska riskutbildningen på en halkbana i Stockholm.

För att få ett godkänt körkortsprov måste man ha gått igenom två obligatoriska riskutbildningar. Den första, som kallas riskettan, är helt teoretisk och tar upp de risker som en förare kan utsätta sig själv och andra för. Till de riskerna hör exempelvis alkohol, droger, trötthet och distraktionsmoment som mobiltelefoner.

Risktvåan som är den andra delen av riskutbildningen är både en teoretisk och en praktisk utbildning som som tar fyra timmar. Man gör utbildningen på en halkbana och börjar med den teoretiska delen.

På en halkbana i Stockholm övar man säkert och tryggt

Den teoretiska delen av risktvåan handlar om vad man behöver tänka på framförallt vid vinterväglag. Har man aldrig varit med om att köra i halt väglag så är det omöjligt att föreställa sig. Därför är det viktigt att börja med information om hur man ska köra och vad man ska tänka på när det är halt eller mycket snö på vägen.

Efter den teoretiska genomgången får alla deltagare möjlighet att under säkra och trygga förhållanden köra på halt underlag. En erfaren utbildare finns till hands för att ge instruktioner och hjälpa till.

För att känna sig trygg och säker när man väl får körkort är det nödvändigt att man har erfarenhet av körning under svåra vägförhållanden och det minskar risken för olyckor. Därför är risktvåan med körning på halkbana i Stockholm obligatorisk.

14 Feb 2022