Skrota bilen miljövänligt på en auktoriserad bilskrot i Stockholm

En bil innehåller flera miljöfarliga ämnen och när det är dags att skrota den måste man lämna den till en auktoriserad bilskrot. Bor man i Stockholm kan man även få bilen upphämtad av skroten.

Att skrota bilen i Stockholm är enkelt. Antingen kör man den själv till någon av de mottagningsanläggningar som finns runt om i stan, eller så beställer man hämtning av bilen. Att få bilen upphämtad kostar runt femhundra kronor. Är inte bilen redan avställd måste man se till att göra detta innan den hämtas upp. Kör man däremot själv bilen till skroten och lämnar in den ställer bilskroten av bilen medan man väntar. En auktoriserad bilskrot samarbetar med Transportstyrelsen och ser till att bilen blir avregistrerad på ett korrekt sätt.

Bilskroten plockar isär bilen och sorterar allt material

När en bil skrotas på en auktoriserad bilskrot tar man tillvara de bildelar som går att återanvända som reservdelar. Man tar även tillvara på de värdefulla metaller som bland annat finns i katalysatorn. De och andra ämnen som gummi, stål och plast kan sedan användas i tillverkningen av nya produkter. Även tyg och andra ämnen sorteras ut så att det tillslut bara återstår ett tomt skal av bilen som pressas ihop för att lättare gå att lagra och inte ta upp så mycket plats. Men huvudsyftet med att lämna bilen till en auktoriserad bilskrot i Stockholm är att säkerställa att alla miljöfarliga ämnen tas omhand på ett korrekt sätt och inte läcker ut i naturen.

30 Mar 2022